GPSRecorder - Systém sledování polohy (off-line)

Co je vlastně GPS ?
GPS je "globální polohový systém", umožňující určit přesnou polohu a čas kdekoliv na zemském povrchu. Infrastrukturu systému tvoří 24 satelitů vysílajících nepřetržitě časově synchronizovaná data. Systém GPS provozuje vláda spojených států, která je výlučně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. GPS je zpřístupněn pro civilní sektor a jeho provoz je bezplatný.
Co je to GPS Recorder ?
GPS Recorder je záznamové zařízení, které je instalováno ve vozidle a zaznamenává data, které lze po vyjmutí a připojení k PC prohlédnout. Toto zařízení pracuje tedy pouze off - line.
Co umožňuje GPS Recorder ?
- zaznamenává skutečný pohyb Vašich služebních vozidel
- umožní prohlédnout průběh každé jízdy na PC s využitím map měst, ČR i Evropy
- zajistí statické údaje ( maximální a průměrnou rychlost, délka jízdy, rozlišení služební/soukromá, zobrazí trasu jízdy z bodu A do bodu B v prostředí mapové Geobáze apod. ).
- sestaví podklady pro elektronickou knihu jízd, která naprosto pravdivě vypovídá o skutečném použití vozidla.
Kapacita GPS recorderu je přibližně 220 000 záznamů. To představuje při každodenní jízdě trvající 5 hodin a s intervalem ukládání 30 vteřin kapacitu na 1 rok. Paměť z GPS Recorderu je možno číst a mazat kdykoliv.

GPSRoader - Systém sledování polohy (on-line)

Co je GPS Roader ?
GPS Roader je zařízení ke kterému se připojuje komunikační médium GSM telefon, radiostanice. Data jsou přenášena bezdrátově na dispečink, tam se zapisují do GPS serveru, ze kterého lze nastavovat i parametry vozidlových terminálů. Průběh každé jízdy je možno sledovat přímo na obrazovce monitoru ( on - line ). Zobrazené údaje se ukládají v GPS serveru a je možno se k nim vracet.
Výhody systému GPS Roader ?
GPS Roader je možno užívat stejně jako GPS Recorder. V takovém případě neodesílá data o poloze na dispečink, ale jsou archivována ve vozidlovém modulu. Přenos uložených dat lze provést až po návratu vozidla a průběh cesty tak může být zobrazen na dispečerském PC zpětně. Přenos zpráv z vozidlového modulu lze nastavit tedy jen v situaci, kterou si sami zvolíte. To vám umožní dodávaný software.
Co dokáže dodávaný software ?
Z dispečerského pracoviště můžete pomocí dodávaného softwarového vybavení detailně nastavit chování jednotlivých vozidlových terminálů. Toto nastavení určuje, za jakých podmínek GPS Roader odešle informaci na dispečerské pracoviště. Toto nastavení se realizuje bez přímého kontaktu s vozidlem pomocí SMS zpráv ( v případě sítě GSM ). Nastavení tedy realizujeme i v průběhu jízdy vozidla.
Nastavení odesílání zpráv pro GPS Roader :
- na dotaz z dispečerského pracoviště
- při nastartování vozidla
- v nastavených časových intervalech
- při dosažení ujeté vzdálenosti
- při překročení doby stání
- při překročení nastavené rychlosti
- při změně směru pohybu
- při vjezdu do zvolené části atd.