Selektivní volba
Radiostanice je vybavena Private Line ™ a selektivní volbu 5-ti tónů a PL/CTCSS.
Skenování
Umožňuje sledovat a odpovídat na dění na různých komunikačních kanálech.
Komprese hlasu X-Pand™ a rozšíření nízké úrovně.
Jasný, čistý a kvalitní poslech i v hlučném prostředí. Rozšíření nízké úrovně umožňuje další zlepšení kvality poslechu redukcí šumu obvykle slyšitelného v pauzách hovoru.
Hlasem ovládaný přenos ( VOX )
Použitím náhlavní soupravy VOX Vám zcela uvolní ruce.
Tísňové volání.
Signál volání o pomoc je posílán předem určené osobě nebo skupině osob. Tento signál může obsahovat předem nahranou hlasovou zprávu, která umožňuje osobě, která signál přijme, okamžitě určit, kde se člověk v tísni nachází.
Osamocený pracovník
Funkce je určena jednotlivcům, kteří pracují daleko od své skupiny. Pokud uživatel neodpovídá na varovný signál, radiostanice přejde na režim nouze.
Rozšiřitelnost volitelnými moduly.
Stávající možnosti radiostanice lze rozšířit přidáním jednoho z následujících volitelných modulů.
1. Zabezpečení správ šifrováním - utajovač hovoru.
2. Smar Trunk II pro levné spojení s trunkovou sítí.
3. Volitelný modul záznam zvuku nabízí funkci diktafonu, který Vám umožní uchovávat a vyvolávat hlasové zprávy.

Šepot.
Účastník je jasně slyšen i pokud mluví potichu.
Přesměrování hovoru.
Umožňuje přesměrovat hovory na jinou radiostanici, pokud nemůžete odpovídat na hovory osobně.
Informace pro uživatele GP 388
Alfanumerický display se 14 znaky zahrnuje měření napětí baterie a indikátor kvality signálu a nabízí oddělené rozlišovací tóny a dekódování jmen u příchozích hovorů.
Snadná obsluha.
Jednoduchý manuál a alfanumerický seznam umožňují snadné používání radiostanice GP-388.
Textové zprávy GP 388
Předem navolené textové zprávy umožňují uživateli posílat zprávy bez hlasové komunikace.